Polityka prywatności

Pangzi Ceramics dba o ochronę danych osobowych Klientów, czego wyrazem jest poniższy dokument.

 

Pangzi Ceramics – Polityka prywatności

 

 1. Administrator danych i Użytkownik
 2. Cele i podstawa prawna
 3. Konto klienta
 4. Odbiorcy danych
 5. Prawa Użytkownika
 6. Polityka cookies

 

 1. Administrator danych i Użytkownik

1.1 Administratorem danych osobowych jest Pangzi Ceramics Karolina Krawczyk z siedzibą we Wrocławiu (50-254) przy ul. Bolesława Chrobrego 31/13, NIP: 8392911751, REGON: 381579648.

1.2 Kontakt z Administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem pangziceramics@gmail.com, telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem +48 605376005 lub pisemnie pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 31/13, 50-254 Wrocław.

1.3 Użytkownikiem jest osoba korzystająca ze Sklepu, w szczególności w celu pozyskania informacji, złożenia zamówienia lub dokonania czynności posprzedażowej, w tym odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji.

 

 1. Cele i podstawa prawna

2.1 Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

2.2 W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2.3 Podczas korzystania ze Sklepu mogą być zbierane od Użytkownika następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, adres do fakturowania, NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej.

2.4 Dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

- zawarcie i wykonanie umowy;

- publikacja opinii o produkcie na stronie Sklepu;

- rozpatrywanie wniosków i skarg, w tym odpowiadanie na pytania;

- kontakt posprzedażowy z Konsumentem;

- ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi;

- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Konto klienta

3.1 Użytkownik może podczas korzystania ze Sklepu założyć Konto klienta. Założenie Konta klienta jest dobrowolne i służy Użytkownikowi między innymi do usprawnienia procesu składania zamówienia, śledzenia statusu zamówienia i przeglądania historii zamówień.

3.2 Użytkownik zakłada Konto klienta, wypełniając stosowny formularz w Sklepie – podając wymagane dane osobowe.

3.3 Użytkownik w każdym momencie może dokonać edycji danych osobowych w ramach swojego Konta klienta, jak również zamknąć to konto. W celu rezygnacji z Konta klienta należy wysłać drogą pisemną lub poprzez e-mail swoją rezygnację do Administratora danych na adres podany w punkcie 1.2.

 

 1. Odbiorcy danych

4.1 Dane osobowe zgromadzone przez Administratora danych mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych. Dotyczy to w szczególności:

- dostawców systemów informatycznych;

- dostawców usług IT;

- podmiotów świadczących usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;

- operatorów pocztowych i kurierów;

- operatorów systemów płatności elektronicznych oraz banków w zakresie realizacji płatności.

 

 1. Prawa Użytkownika

5.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia umowy lub gdy Administrator danych działa na podstawie przepisów prawa, które nakazują pobranie od Użytkownika danych osobowych (np. w przypadku wystawiania faktur).

5.2 Administrator danych nie odpowiada za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

5.3 Na podstawie art. 16–21 RODO Użytkownik ma prawo do:

- uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii;

- żądania sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- żądania przenoszenia danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego), jeżeli stwierdzi, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 

 1. Polityka cookies

6.1 Sklep korzysta z plików cookies.

6.2 Pliki cookies pomagają wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pomagają w ulepszeniu struktury i zawartości wyświetlanej strony bez personalnej identyfikacji Użytkownika. Wykorzystywane są także w celach statystycznych.

6.3 Pliki cookies są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym korzysta on ze stron internetowych, nie dokonując zmian w ustawieniach tego urządzenia.

6.4 Użytkownik w każdej chwili może, korzystając z opcji przeglądarki, usunąć pliki cookies lub zablokować ich wykorzystanie w przyszłości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl